ออนไลน์
3
วันนี้
6
วานนี้
97


เริ่มนับ
     

ติดต่อโปรแกรมเมอร์

การศึกษา

 

สถานที่ทำงาน

·       ปริญญาตรี  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

·       ปริญญาโท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

·       ปริญญาเอก กำลังศึกษาต่อวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

·       อาจารย์ประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

·       อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แสดงความคิดเห็น :
*
E-mail :
*
ลงชื่อ :
*
*
ใส่รหัสที่ท่านเห็น
รูปภาพประกอบ:
รูปเป็นไฟล์ .jpg, .jpeg เท่านั้น (หากรูปใหญ่จะย่อให้อัตโนมัติ)
 
รายละเอียด :